DE MEME FASHION STUDIO

- FASHION DESIGN PROGRAM -

CLASS 1 - FASHION PORTFOLIO

CLASS 2 - FASHION ILLUSTRATION

CLASS 3 - GARMENT MANUFACTURING (MAKING)

CLASS 4 - FLAT SKETCH (WORK SHEET)

CLASS 5 - BRAND LAUNCHING

floating-button-img